Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Symbole narodowe

BIP SP w Drzonowie

Programy

Reforma edukacji


Darmowe podręczniki

Ruszaj się z Lionfitness
Bezpiecznie w Sieci

KONTROLA RODZICIELSKA

 

RAZEM NA ŚWIĘTA

REKRUTACJA 2019/2020

R E K R U T A C J A do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 

PRZYJĘCIA DO KLAS PIERWSZYCH

  1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

1)  dzieci urodzone w 2012 roku (siedmioletnie),

2) dzieci urodzone w 2013 roku (sześcioletnie) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na podstawie rekrutacji. Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.
  3. Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin składania zgłoszeń/ wniosków: 18.02.2019 r. - 18.03 2019 r.
  4. Dzieci spoza obwodu będą przyjmowane jeśli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

 PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Kołobrzeg w

    wieku:

1) 6-letnie (rocznik 2013)– realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

2) 5-, 4- i 3-letnie prawo do wychowania przedszkolnego.

    Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

  1. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin składania wniosków: 01.03.2019 r. - 18.03.2019 r..
  2. 3. Rodzice dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w bieżącym roku szkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły. Termin składania deklaracji: 18.02.2019r. - 28.02.2019r.

 

Wymienione druki dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie www.zsz.drzonowo.pl

Zarządzenie Wójta Gminy Kołobrzeg

Poniżej dokumenty w załącznikach do pobrania, edytowania i wydrukowania.

 
Załączniki: