Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie.

Symbole narodowe

BIP SP w Drzonowie

Programy

Reforma edukacji


Darmowe podręczniki

Ruszaj się z Lionfitness
Bezpiecznie w Sieci

 

KONTROLA RODZICIELSKA

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

1) dzieci urodzone w 2013 roku (siedmioletnie),

2) dzieci urodzone w 2014 roku (sześcioletnie) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na podstawie rekrutacji. Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej .

4. Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin składania zgłoszeń/ wniosków: 24.02.2020 r. - 20.03. 2020 r.

 

 

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


1Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Kołobrzeg w

wieku:

1) 6-letnie (rocznik 2013)– realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

2) 5-, 4- i 3-letnie prawo do wychowania przedszkolnego.

Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

2. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin składania wniosków: 24.02.2020 r. - 20.03.2020 r..

3. Rodzice dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w bieżącym roku szkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły. Termin składania deklaracji: 10.02.2020 r. 17.02.2020 r.

 

Przedłuża się termin składania wniosków,  wstępnie do 27 marca 2020 r.

 
Załączniki: