Rada Rodziców

 

 

Przewodnicząca - Beata Sawicka

Z-ca przewodniczącej  - Agnieszka Jefimczyk

Skarbnik - Emilia Wawrzyniak

Sekretarz - Marta Klimkiewicz